Raspored župnog vjeronauka za PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

 

P R V O P R I Č E S N I C I

 

OŠ „Mladost“ – Utrina:

3a – UTORAK u 16:00 sati

3b – PONEDJELJAK u 16:00 sati

 

 OŠ „Zapruđe“

ČETVRTAK
u 16:00 (grupa koja nije u boravku)

ČETVRTAK
u 17:00 (grupa koja je u boravku)

 

K R I Z M A N I C I

 

OŠ „Mladost“ – Utrina

Kada je školska nastava PRIJEPODNE:

8a – SRIJEDA u 16:15 sati

8b – SRIJEDA U 14:00 sati

8c – SRIJEDA U 15:00 sati

Kada je školska nastava POSLIJEPODNE:

8a – SRIJEDA u 11:00 sati

8b – SRIJEDA U 9:00 sati

8c – SRIJEDA U 10:00 sati

 

OŠ „Zapruđe“:

8a i 8b – UTORAK u 17:00 sati

8c – ČETVRTAK U 15:00 sati