Raspored župnog vjeronauka za PRVOPRIČESNIKE

P R V O P R I Č E S N I C I

 

OŠ „Mladost“ – Utrina:

3a – UTORAK u 16:00 sati

3b – PONEDJELJAK u 16:00 sati
*U tjednu 30.4.-7.5. obje grupe će imati jedan termin, u srijedu 3.5. u 16 sati.

 

 

 OŠ „Zapruđe“:

ČETVRTAK
u 16:00 (grupa koja nije u boravku)

ČETVRTAK
u 17:00 (grupa koja je u boravku)