Raspored župnog vjeronauka

P R V O P R I Č E S N I C I

OŠ „Mladost“ – Utrina:
3.a – SRIJEDA u 16:00 sati
3.b – SRIJEDA u 16:45 sati
OŠ „Zapruđe“

ČETVRTAK u 15:00 (grupa koja nije u boravku)
ČETVRTAK u 16:00 (1. grupa koja je u boravku: 3.a i 3.b)

ČETVRTAK u 17:00 (2. grupa koja je u boravku: 3.c i 3.b)

***

K R I Z M A N I C I


OŠ „Mladost“ – Utrina:
1. grupa – SRIJEDA u 14:00 sati
2. grupa – SRIJEDA u 15:00 sati

OŠ „Zapruđe“:
8.b – UTORAK u 15:00 sati
8.a i 8.c – UTORAK u 16:00 sati

 

Zadnja izmjena: 8. listopada 2023.