EMAIL

zupni.ured@sveti-ivan.hr

TELEFONSKI BROJ

01 6673 060

ADRESA

Hrastin prilaz 1, Zagreb

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

Utorak - Petak: 16.30 - 18.00

IBAN

HR6023600001101808031